Vývoj preferencií Dobrá voľba a Umiernení

Vývoj preferencií Dobrá voľba a Umiernení podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 1,05 %