Vývoj preferencií Dobrá voľba a Umiernení

Vývoj preferencií Dobrá voľba a Umiernení podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2022 do Marec 2023

∑ 0,8 %