Vývoj preferencií 99%-občiansky hlas

Vývoj preferencií 99%-občiansky hlas podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,1 %