Vývoj preferencií 99 % - občiansky hlas

Vývoj preferencií 99 % - občiansky hlas podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ NAN %