Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Október 2020 do Apríl 2021

∑ 5 %