Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 5,02 %