Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 4,8 %