Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2021 do December 2021

∑ 4,55 %