Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 4,31 %