Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 3,85 %