Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 3,57 %