Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2022 do September 2022

∑ 3,37 %