Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 3,37 %