Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2022 do Marec 2023

∑ 3,36 %