Vývoj preferencií Aliancia

Vývoj preferencií Aliancia podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2023 do September 2023

∑ 3,73 %