Vývoj preferencií Demokratická strana

Vývoj preferencií Demokratická strana podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 0,57 %