Vývoj preferencií Demokratická strana

Vývoj preferencií Demokratická strana podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2021 do Jún 2021

∑ 0,2 %