Vývoj preferencií Demokratická strana

Vývoj preferencií Demokratická strana podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 0,17 %