Vývoj preferencií Demokratická strana

Vývoj preferencií Demokratická strana podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 0,1 %