Vývoj preferencií Dobrá voľba

Vývoj preferencií Dobrá voľba podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 3,12 %