Vývoj preferencií Dobrá voľba

Vývoj preferencií Dobrá voľba podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 2,06 %