Vývoj preferencií Dobrá voľba

Vývoj preferencií Dobrá voľba podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2021 do December 2021

∑ 1,85 %