Vývoj preferencií Fórum

Vývoj preferencií Fórum podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2023 do Jún 2024

∑ 0,15 %