Vývoj preferencií Hlas ľudu

Vývoj preferencií Hlas ľudu podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 0,4 %