Vývoj preferencií Hlas ľudu

Vývoj preferencií Hlas ľudu podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,28 %