Vývoj preferencií Hlas pravice

Vývoj preferencií Hlas pravice podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 0,1 %