Vývoj preferencií Hlas pravice

Vývoj preferencií Hlas pravice podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,1 %