Vývoj preferencií Hlas-SD

Vývoj preferencií Hlas-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Júl 2020

∑ 16,7 %