Vývoj preferencií Hlas-SD

Vývoj preferencií Hlas-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2020 do December 2020

∑ 19,04 %