Vývoj preferencií Hlas-SD

Vývoj preferencií Hlas-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie Október 2020 do Apríl 2021

∑ 22,56 %