Vývoj preferencií Hlas-SD

Vývoj preferencií Hlas-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 18,6 %