Vývoj preferencií Hlas-SD

Vývoj preferencií Hlas-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2022 do Máj 2023

∑ 16,77 %