Vývoj preferencií Hlas-SD

Vývoj preferencií Hlas-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2023 do Jún 2024

∑ 15,22 %