Vývoj preferencií Hnutie Republika

Vývoj preferencií Hnutie Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2020 do Marec 2021

∑ 3,7 %