Vývoj preferencií Hnutie Republika

Vývoj preferencií Hnutie Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2022 do November 2022

∑ 11,8 %