Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2019 do September 2019

∑ 7,35 %