Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2019 do September 2019

∑ 7,2 %