Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2019 do Október 2019

∑ 6,83 %