Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2019 do November 2019

∑ 6,49 %