Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 6,27 %