Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 5,83 %