Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Apríl 2020

∑ 5,47 %