Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Máj 2020

∑ 5,22 %