Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Júl 2020

∑ 4,97 %