Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2020 do December 2020

∑ 4,37 %