Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2020 do Február 2021

∑ 4,4 %