Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 4,93 %