Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2021 do Jún 2021

∑ 5,06 %