Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2021 do September 2021

∑ 5,59 %