Vývoj preferencií KDH

Vývoj preferencií KDH podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 5,85 %